Uporaba delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb pri pripravi pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v vzgoji in izobraževanju

20. 10. 2022 | Avtor: Kaja Breznik Ladinik

Predogled vsebine

Velikokrat uporabniki proračuna pri pripravi pravilnika o sistematizaciji delovnih mest, sistematizirajo delovna mesta iz kolektivne pogodbe, ki jih zavezuje, kot tudi iz drugih kolektivnih pogodb, saj menijo, da je določba 13. člena ZSPJS Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, s spremembami, v ...

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj