Novosti na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju (oktober in november 2022) - za funkcionarje

07. 11. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Funkcionarji

Določbe Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 pomenijo spremembe pri plačah tudi za funkcionarje, zato je bil sprejet tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), Uradni list RS, št. ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj