Plačni sistem javnega sektorja: plačne skupine, tarifni razred, uvrščanje v plačne razrede, določitev plače, osnovna plača in dodatki

28. 8. 2015 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Plačno skupino sestavljajo funkcije, delovna mesta oziroma nazivi, ki so značilni za posamezno dejavnost, in istovrstna delovna mesta, značilna za vse dejavnosti javnega sektorja (primer je plačna skupina J). Plačne skupine se delijo na plačne podskupine.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj