Sprememba plačnega razreda ravnatelja/direktorja po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (velja od 1. 1. 2018)

24. 1. 2018 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

V Uradnem list RS, št. 68/17, je bila objavljena Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki velja od 2. decembra 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018. Z navedeno uredbo se odpravljajo določene anomalije v zvezi s plačami direktorjev, in sicer:

  • glede načina oziroma metodologije določanja osnovnih plač direktorjem, kar pomeni spremembo kriterijev za uvrščanje delovnih mest direktorjev v plačne razrede, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja kriterijev izvede zgolj ob začetku vsakega mandata direktorja, in
  • glede uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede in spremembe razponov plačnih razredov.

Uredba določa plačne razrede, razpone plačnih razredov, kriterije ter metodologijo za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede, pri čemer se za vse navedene uporablja skupno poimenovanje direktor. Gre torej za direktorje pri proračunskih uporabnikih, kot jih opredeljuje ZSPJS.

Na podlagi Uredbe je bil izdan Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (UL, št. 77/2017), ki v prilogi za vsaj zavod določa plačni razred direktorja/ravnatelja posebej.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj