O pogodbi o zaposlitvi

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, kar velja tako za delavce v zasebnem sektorju kot za javne uslužbence. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji v 23. členu določa, da zavod in delavec skleneta pisno pogodbo o zaposlitvi najkasneje z dnem nastopa dela in da je pred podpisom pogodbe o zaposlitvi treba delavca seznaniti z vsebino kolektivnih pogodb, ki urejajo njegove pravice in obveznosti.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki. Sestavine pogodbe so določene z zakonom, pri čemer ZDR-1 dopušča več pogodbene svobode, saj predvideva, da ima lahko pogodba poleg obveznih, zakonsko določenih sestavin tudi druge sestavine v obliki pravic in obveznosti, če se stranki pogodbe o tem dogovorita, vendar za zaposlene v javnih zavodih to ne sme pomeniti dodatno breme za proračun.

Nazaj