Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku (59. do 63. člen ZDR-1)

Predogled vsebine

V primeru pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki na podlagi koncesije ministrstva, pristojnega za delo, opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu (v nadaljevanju: delodajalec za zagotavljanje dela) delodajalcu, delavec dela nikoli ne opravlja pri svojem delodajalcu, pač pa vedno drugje, pri tako imenovanem uporabniku. Takšna oblika »najemanja« ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj