Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (65. do 69. člen ZDR-1)

Predogled vsebine

Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom se lahko sklene kadar koli je to v interesu delavca in delodajalca. Zakon omogoča možnost zaposlitve s krajšim delovnim časom brez omejitev (tudi brez spodnje meje delovnega časa). To pomeni, da je pri nas možna tudi eno- ali dvourna zaposlitev pri delodajalcu, ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj