Pogodba o zaposlitvi vzgojitelja predšolskih otrok, ki ima sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, z osnovno šolo (109.b člen ZOFVI)

Predogled vsebine

Šola lahko za obdobje enega šolskega leta sklene pogodbo o zaposlitvi z vzgojiteljem predšolskih otrok, ki ima sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, za:

  • poučevanje v prvem razredu,
  • izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja in
  • jutranje varstvo v osnovni šoli.

Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi z osnovno ...

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj