Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (68. do 72. člen ZDR-1)

Predogled vsebine

Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu, v nekaterih primerih, če je tako določeno z zakonom ali drugim predpisom, pa dela na domu ni mogoče opravljati. Delodajalec je pred začetkom dela delavca o nameravanem organiziranju dela na domu dolžan obvestiti inšpekcijo za delo.

Kolektivna pogodba za dejavnost ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj