Zaposlitev za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

24. 5. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

ZDR-1 kot temeljni zakon, ki ureja delovna razmerja, določa, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, razen v primerih, ko je z ZDR-1 ali drugim zakonom določeno drugače, torej, ko ZDR-1 ali drug zakon določa, da je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

V javnem ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj