Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – julij 2024

05. 7. 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.

Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21), v povezavi z 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) (Uradni list RS, št. 139/22), ki ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za funkcionarje, je v priloženi preglednici navedena najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec, datum objave na spletni strani MJU in mesec uporabe podatka (od 1. dne v mesecu) za obračun kilometrine.

najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za EUR/liter datum objave na spletni strani MJU mesec uporabe podatka za obračun kilometrine
junij 2024 1,50728 4. 7. 2024 julij 2024

Nazaj