Višina regresa za prehrano od 1. 7. 2023

05. 7. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2023) je 1,047.

Glede na količnik rasti cen prehrambnih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2023 dalje 6,91 evra. Znesek velja za javne uslužbence in za funkcionarje.

Nazaj