Letni dopust

Predogled vsebine

Trajanje letnega dopusta

Delavec ima v skladu z ZDR-1 pravico do izrabe letnega dopusta v posameznem koledarskem letu:

  • najmanj štiri tedne (minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca),
  • do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo,
  • do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti,

oziroma do daljšega dopusta, določenega v kolektivni pogodbi (merila za določitev števila dni letnega dopusta so v opombi).

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj