Nadomestilo plače

12. 8. 2015

Predogled vsebine

Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v naslednjih primerih:

  • zaradi bolezni (delavcu za čas, ko gre nadomestilo v breme zavoda oziroma delodajalca pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov od osnove);
  • poklicne bolezni in nesreče pri delu;
  • letnega dopusta in druge odsotnosti z dela;
  • za praznik in dela prost dan po posebnem republiškem zakonu;
  • odsotnosti z dela zaradi strokovnega izpopolnjevanja oziroma izobraževanja;
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj