Obveznosti glede odmorov in počitkov

Predogled vsebine

Delodajalec mora delavcu, ki dela polni delovni čas:

  • med dnevnim delom zagotoviti pravico do odmora, ki traja 30 minut (154. člen ZDR-1), doječi materi pa mora zagotoviti odmor za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno (1. odst. 188. člena ZDR-1) – odmor med delovnim časom,
  • v obdobju 24 ur zagotoviti pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur ali najmanj 11 ur, če je delovni čas neenakomerno razporejen – počitek med zaporednima delovnima dnevoma,
  • v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka zagotoviti še pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur – tedenski počitek.
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj