Obveznosti glede razporejanje delovnega časa (148. člen ZDR-1)

Predogled vsebine

Pred začetkom leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu.

Delodajalec mora v pisni obliki obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na običajni način. Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj