Odmera sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust - pojasnilo MJU z dne 18. 10. 2019

07. 1. 2020 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Računsko sodišče Republike Slovenije je dne 7. 8. 2019 objavilo[1] Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Predmet revizije je bil v točki 3.3.4.w regres za letni dopust, in sicer sorazmerni del regresa za letni dopust.

Računsko sodišče je v citirani točki Ministrstvu ...

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj