Pravica do sobivanja starša z otrokom v bolnišnici - novost po ZIUOPDV od 28. 11. 2020 dalje

04. 1. 2021

Z ZIUOPDVE so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas.

V Uradnem listu RS št. 175/2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28. 11. 2020. S tem zakonom so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas, in sicer za obdobje od vključno 28. 11. 2020 do vključno 31. 12. 2021 (če ukrep ne bo podaljšan).

Pravica se ne uveljavlja na podlagi eBOL osebnega zdravnika otroka, ampak na podlagi posebnega potrdila o sobivanju, ki ga izda bolnišnica. Potrdilo o sobivanju je podobno kot potrdilo o darovanju krvi obvezna priloga k zahtevku za refundacijo (za delavce) oziroma k zahtevku za direktno izplačilo (za samostojne zavezance).

Uvaja se nov razlog zadržanosti "14-sobivanje". Obračun nadomestila se izvede po enakih pravilih kot za razlog "06-nega", torej po 80 % osnove iz ZZVZZ ter z upoštevanjem spodnjega in zgornjega limita iz ZZVZZ.

Več informacij o predvidenem načinu uveljavljanja te pravice najdete na portalu ZZZS za zavezance na povezavi: Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku. Na tem spletnem naslovu je na koncu objavljen tudi vzorec potrdila o sobivanju, ki ga bodo izdajale bolnišnice. Dodana je tudi preglednica vrst možnih zadržanosti od dela zaradi otroka.

Vir: ZZZS

Nazaj