Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki velja v letu 2021

05. 1. 2021
V UL. št 204/2020 je objavljen nov Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki se pri obračunu in plačilu premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence začnejo uporabljati za januar 2021.
 
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2020 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 80/19), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2021 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2020, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,054 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 32,18 EUR.
 
 
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih znašajo:
Premijski razred
Minimalna premija od 1. januarja 2021
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. januarja 2021
zap.št.
v EUR
Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
32,18
0
0,00
32,18
2
32,18
1
0,69
32,87
3
32,18
2
1,38
33,56
4
32,18
3
2,07
34,25
5
32,18
4
2,76
34,94
6
32,18
5
3,44
35,62
7
32,18
6
4,12
36,30
8
32,18
7
4,81
36,99
9
32,18
8
5,51
37,69
10
32,18
9
6,19
38,37
11
32,18
10
6,88
39,06
12
32,18
11
7,56
39,74
13
32,18
12
8,26
40,44
14
32,18
13
8,92
41,10
15
32,18
14
9,62
41,80
16
32,18
15
10,32
42,50
17
32,18
16
11,00
43,18
18
32,18
17
11,69
43,87
19
32,18
18
12,38
44,56
20
32,18
19
13,07
45,25
21
32,18
20
13,85
46,03
22
32,18
21
14,62
46,80
23
32,18
22
15,40
47,58
24
32,18
23
16,26
48,44
25
32,18
24
17,13
49,31
26
32,18
25
18,00
50,18
27
32,18
26
18,97
51,15
28
32,18
27
19,95
52,13
29
32,18
28
20,90
53,08
30
32,18
29
22,01
54,19
31
32,18
30
23,15
55,33
32
32,18
31
24,25
56,43
33
32,18
32
25,52
57,70
34
32,18
33
26,76
58,94
35
32,18
34
28,03
60,21
36
32,18
35 in več
29,44
61,62
 
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2021. 
 

Nazaj