Pogoj za pravico do jubilejne nagrade za javne uslužbence - Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbe za negospodarske dejavnosti (UL, št. 172/21)

04. 11. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

V Uradnem listu RS št. 172/21 je bila objavljena Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj