Pogoj nekaznovanosti za opravljanje dela v vzgoji in izobraževanju

16. 5. 2019 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Predogled vsebine

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo izpolnjevati tudi določene pogoje nekaznovanosti oziroma, da se proti njim ne vodi kazenski postopek za določeno kaznivo dejanje. Kandidati za zaposlitev tako prijavi priložijo potrdila, s katerimi to dokazujejo.

Zahteva po predoložitvi potrdila kandidata je opredeljena v 107.a členu ZOFVI. Ta določa, da na področju vzgoje in izobraževanja ne more biti zaposlena oseba, ki:

  • je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj