Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL, št. 54/21) -novi normativi za delovno mesto vzdrževalec učne tehnologije oz. računalniške opreme in romski pomočnik za vrtce

25. 5. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9.4.2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.

Tudi ta pravilnik uvaja nova delovna mesta, in sicer določa merila, skladno s katerimi bo možno sistemizirati nova delovna mesta.

I.

Z novim ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj