Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (UL, št. 54/21) - novi normativi za delovno mesto računalnikarja, računovodje, dietnega kuharja in romskega pomočnika

25. 5. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9. 4. 2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.

Spremembe so naslednje:

I.

V osnovni šoli se sistemizira delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti v skladu z naslednjimi merili:

...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj