Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (UL, št. 54/21)

25. 5. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9.4.2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.

I.

Pravilnik spreminja 10. člena, ki po novem določa, da se v osnovni šoli sistemizira delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti v skladu ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj