Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (UL, št. 54/21) - novi normativi za delovno mesto računalnikar, romski pomočnik in računovodja

25. 5. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9. 4. 2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.

Uvodoma pravilnik določa, da se normativi in standardi ter merila, določena v tem pravilniku, uporabljajo tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj