Ali kandidat mora podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov, da se ti lahko vodijo v dokumentih, povezanih s postopkom imenovanja ravnatelja?

02. 2. 2024 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Na seji sveta zavoda, ko se je odpiralo prispele vloge, smo v zapisnik zapisali nekaj podatkov o kandidatih – priimek, ime in naslov (ter ali je vloga popolna oz. katere manjkajoče dokumente mora kandidat predložiti). Ali je z vidika varovanja osebnih podatkov to lahko sporno oz. katere podatke potem lahko v zapisnik seje sveta zavoda sploh napišemo? Ali bi bilo smotrno, da v razpisu na prosto delovno mesto ravnatelja zahtevamo, da mora kandidat priložiti soglasje k privolitvi in obdelavi osebnih podatkov?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj