Dolžnost seznanitve organov šole s spremembami Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov

26. 3. 2024 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje:

Kdo mora biti seznanjen s spremembo internega pravilnika o volitvah in razrešitvah članov sveta zavoda, preden ga potrdi svet zavoda, ter kdo je podpisnik tega pravilnika?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj