Informacije javnega značaja - Zapisnik inšpekcijskega nadzora na šoli kot informacija javnega značaja

09. 11. 2016 | Avtor: Alenka Žaucer

Vprašanje: Ali je zapisnik nekega inšpekcijskega nadzora na osnovni ali srednji šoli lahko informacija javnega značaja? Ali je treba zahtevo posebej utemeljiti?

Odgovor: Če izhajamo iz predpostavk, ki opredeljujejo informacije javnega značaja, je mogoče ugotoviti, da zapisnik inšpekcijskega nadzora načeloma izpolnjuje vse zakonske kriterije iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ – zavezanec z dokumentom razpolaga v materializirani obliki in dokument izvira z delovnega področja oziroma pristojnosti zavezanca. Vendar to še ne pomeni, da je konkreten zapisnik inšpekcijskega nadzora v celoti ali deloma prosto dostopna informacija javnega značaja.

ZDIJZ namreč določa tudi izjeme (navedene v prvem odstavku 6. člena in v 5. a-členu), zaradi katerih se lahko dostop do zahtevane informacije deloma ali v celoti omeji. Informacijski pooblaščenec je v smiselno podobni zadevi z odločbo št.: 090-124/2013/5 z dne 18. 7. 2013 odločil o dostopu do zapisnika o opravljenem inšpekcijskem pregledu na določenem centru za socialno delo. Ugotovil je, da se v pretežnem delu zapisnika sicer pojavljajo varovani osebni podatki, vendar je treba prosilcu omogočiti dostop do dela dokumenta, ki se nanaša na delovanje centra za socialno delo in ugotovitve in ukrepe inšpekcije ter ne vsebuje varovanih osebnih podatkov.

Ne glede na odločitev Informacijskega pooblaščenca pa je treba poudariti, da to ne pomeni, da je v vsakem primeru, ki bi se pojavil v prihodnosti, treba omogočiti dostop do dela ali celotnega zapisnika o inšpekcijskem nadzoru. V postopku dostopa do informacij javnega značaja namreč ni avtomatizma in ni generalnih odločitev. Odločitev zavezanca in na drugi stopnji Informacijskega pooblaščenca je vselej vezana na konkreten primer, to je na dokument s konkretno vsebino. Zato je vsakič posebej treba presojati, ali je zahtevana informacija delno ali v celoti prosto dostopna informacija javnega značaja.

Na vprašanje, ali je treba zahtevo posebej utemeljiti, je odgovor ne. V postopku po ZDIJZ prosilec ni dolžan navajati oziroma utemeljevati razlogov, zakaj zahtevano informacijo potrebuje. Prosilcu torej ni treba izkazovati pravnega interesa. Prav tako zavezanec ne sme od prosilca zahtevati, da navede razloge, zakaj zahtevano informacijo potrebuje.

Nazaj