Izvedba tajnega glasovanja učiteljskega zbora v primeru enega kandidata za ravnatelja

16. 6. 2020 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje:

Na razpis se je prijavil samo en kandidat, postopek imenovanja teče kot mora, ne glede na število kandidatov. Vodjo volilne komisije zanima, kako naj oblikujemo zapis na glasovnici, da bo volja učiteljev jasno razvidna. Ali navedemo ime in priimek kandidata ter dodamo dve možnosti (da/ne) – kot imamo urejeno v primeru referendumskih volilnih lističev? Ali kako drugače zagotovimo jasnost in transparentnost volje tistih, ki na glasovanju sodelujejo? Pri dveh ali več kandidatih je jasno, da se navedejo vsa imena, učitelji pa označijo ime kandidata, kateremu dajejo svoj glas. Kako pa, ko gre za enega kandidata, da se izognemo pojavu neveljavnih glasovnic?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj