Javno naročanje - Vodenje evidence o evidenčnih javnih naročilih

26. 1. 2016 | Avtor: Milan Železnik

Vprašanje: Na šoli izdajamo naročilnice. Za manjše vrednosti brez dveh ponudb, za večje (cca 500€ in več) pa imamo kot prilogo dve ponudbi. Zanima me, ali je potrebno voditi posebno tabelo evidenčnih naročil, ali je dovolj "zbirna" tabela naročilnic izdanih v tekočem letu, v kateri je naveden datum naročila, dobavitelj, predmet naročila, kdo naroča in okvirna cena. 

Ena od članic sveta zavoda zahteva, da vodimo skupno tabelo naročil (tako naročil, za katero je bil izveden postopek JN kot za izdane naročilnice)

Odgovor: 

ZJN-2 določa le , da morajo naročniki voditi evidenco o evidenčnih javnih naročilih, ne predpisuje pa oblike te evidence. Tako kot vodite, je v redu, saj imate evidenco o izvedenih evidenčnih javnih naročilih in o vrednosti. To je dovolj.

Nazaj