Kako izvesti tajno glasovanje za imenovanje ravnatelja na daljavo oziroma po pošti?

17. 11. 2020 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje:

Kako naj se izpelje glasovanje članov sveta zavoda v postopku imenovanja ravnatelja na daljavo, če se bo svet zavoda odločil za tajno glasovanje? Predvsem, da ne bi prišlo do goljufanja (npr. podvajanja glasovnic, ki bi bile poslane nazaj z navadno pošto). Ali se glede na omejitve to lahko izvede z glasovanjem po pošti? Kako pripraviti glasovnico, ali je smiselno članov poleg poslati tudi kuverto za vračilo glasovnice? Ali je smiselno glasovnico članom poslati s priporočeno pošiljko (morda s povratnico)?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj