Nadomestne volitve za člana sveta zavoda

06. 6. 2023 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Član sveta zavoda preneha z delovnim razmerjem. S tem se mu preneha tudi članstvo v svetu zavoda kot predstavniku delavcev - tehnično osebje. Po 30. členu pravilnika o volitvah in odpoklicu članov njegovo mesto zasede naslednji kandidat, ki je med neizvoljenimi prejel največ glasov. Iz dokumentacije je razvidno, da tehnično osebje ni imelo nobenega drugega kandidata. Ali se morajo v tem primeru izvesti nadomestne volitve med tehničnim osebjem? Ali se lahko na njegovo mesto postavi kandidata, ki predstavlja ostale delavce šole (ni iz tehničnega osebja)? Po vsej verjetnosti se voli samo tega predstavnika. Zato nas zanima:

  1. Ali je potrebno za nadomestne volitve ponovno na seji določiti volilni imenik?
  2. Ali morajo delavci zavoda za nadomestne volitve predlagati svojega kandidata z najmanj 10 % podpisov?
  3. Kakšni so roki (če sploh so) za nadomestne volitve?
  4. Ali je potrebno tudi za nadomestne volitve imeti predčasne volitve?
  5. Kdo vse mora biti o tem obveščen in kdo jih obvešča?
  6. Kako bi bilo bolje spremeniti postopek, da se izognemo takšnim situacijam? Uvesti namestnika?

Kako torej poteka postopek nadomestnih volitev v takem primeru.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj