Objava prostega delovnega mesta ravnatelja na oglasni deski vrtca

06. 2. 2024 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

V našem zavodu zaposlene o razpisanem delovnem mestu obvestimo na način, da izobesimo obvestilo o prostem delovnem mestu na oglasni deski za zaposlene v posamezni enoti, prav tako obvestilo pošljemo vsem zaposlenim na službeni elektronski naslov. Ali lahko tako ravnamo tudi v primeru razpisanega delovnega mesta ravnatelja vrtca?

Odgovor:

V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 s spremembami) se razpis za imenovanje ravnatelja objavi v sredstvih javnega obveščanja.

Iz navedenega sledi, da lahko izobesite obvestilo na oglasni deski in pošljete zaposlenim na službeni elektronski naslov, vendar morate objaviti obvestilo tudi na način, da bo slednji dostopen tudi širši javnosti.

Nazaj