Postopek imenovanja ravnatelja - Mnenje občine v postopku imenovanja ravnatelja

18. 4. 2018 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: 

Svet zavoda je občini soustanoviteljici poslal sklep za pridobitev pisnega mnenja o kandidatu, prijavljenem za delovno mesto ravnatelja. Občina ima rok za podajo mnenja 20 dni od prejema sklepa. Vemo, da mnenje občine ni zavezujoče, oz. če ga ne prejmemo v roku 20 dni, lahko Svet kljub temu nadaljuje po sprejeti časovnici  in predpisanih rokih brez pridobljenega mnenja občine. Ampak občina nas je opozorila, da imajo občinsko sejo šele v sredini meseca maja  in da šele na tej seji podajo mnenje. Skratka namignili so nam, da naj se mi (Svet zavoda s svojo časovnico) prilagodi občini. Kako lahko ravnamo?

Odgovor:

Kot je že odgovorjeno v samem vprašanju, ima občina skladno 7. odstavkom 53. a člena rok za pripravo mnenja 20 dni. Po izteku 20-dnevnega roka lahko svet šole odloča brez tega mnenja, kot to določa 8. odstavek istega člena ...

Ali pa bo svet šole na željo občine počakal, da bo podala mnenje po roku, menim, da je pravica sveta šole, da se odloči. Pri tem mora upoštevati še roke, v katerih morajo biti opravljene posamezne predvidene faze imenovanja ravnatelja. Skladno z določbo 2. odstavka 58. člena je namreč potrebno upoštevati, da rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave.

Nazaj