Sodelovanje člana sveta zavoda na seji v času bolniškega staleža

09. 6. 2023 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Za 22. 6. imamo sklicano sejo svet zavoda, in sicer za imenovanje ravnatelja. Predsednica sveta je v bolniškem staležu in zanima me, ali je sklic na dan njene odsotnosti sprejemljiv in ali se lahko udeleži te seje in jo vodi, kljub njeni odsotnosti zaradi bolniškega staleža. Predsednica sveta zavoda je zaposlena v našem zavodu in je v bolniškem staležu vsaj do začetka meseca julija. V 19. členu pravilnika o delovanju sveta zavoda imamo zapisano »v odsotnosti predsednika opravlja njegove naloge njegov namestnik«.
Predsednica sveta bi želela to sejo sama voditi in biti fizično prisotna, ne vemo, pa če se to sme oziroma ali je to ok. Kot delodajalec temu sicer ne nasprotujemo, če delavka to želi.

Odgovor:

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj