Sprejem in dopolnitev pravil delovanja sveta zavoda in soglasje ustanovitelja

22. 3. 2023 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

V skladu s 46.členom Zakona o zavodih sprejme ali dopolni pravila zavoda svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Kakšno je zaporedje, ali moramo najprej pridobiti soglasje ustanovitelja ali pravila najprej sprejme svet zavoda? Ali obstajajo kakšni zakonski roki? Kako ravnati, če soglasja ustanovitelja ne dobimo pravočasno ali ga sploh ne dobimo kljub pozivu?

Dopolnitev: Akt o ustanovitvi našemu zavodu nalaga sprejem pravil, v katerem moramo določiti način volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda.

Zato me zanima, ali najprej sprejmemo pravila (na svetu zavoda) ali pravila pošljemo najprej v soglasje ustanovitelju in jih damo kasneje v sprejem in potrditev svetu zavoda.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj