Varstvo osebnih podatkov - Objava zapisnikov sveta šole brez anonimizacije osebnih podatkov

20. 8. 2018 | Avtor: mag. Kristina Kotnik Šumah

Vprašanje: Ali lahko na spletni strani šole objavite zapisnike sveta šole, ne da bi prekrili osebne podatke zaposlenih in članov sveta šole?

Odgovor: Glede na to, da so lahko zapisniki sveta zavoda opredeljeni kot informacija javnega značaja, njihova objava na spletu ni sporna, če ne obsega objave varovanih osebnih podatkov.

Pri tem lahko uporabite tehniko anonimizacije, torej brisanja (prekrivanja) osebnih podatkov, tako da posameznik iz zapisnika ne bo več določen ali določljiv. Dopustna pa je objava osebnih podatkov javnega uslužbenca – osebnega imena, izobrazbe, delovnega mesta učitelja (in drugih z delovnim razmerjem povezanih podatkov). Prav tako ne predstavljajo varovanih osebnih podatkov osebna imena članov Sveta zavoda, saj ti posamezniki opravljajo neke vrste javno funkcijo v organu zavoda, kjer ne zastopajo svojih osebnih interesov, temveč delajo v imenu in za račun organa zavoda. Ker so v zapisniku lahko tudi osebni podatki udeležencev sestanka, ki niso ne javni uslužbenci ne člani Sveta zavoda, ampak na primer vabljeni gostje, starši ipd., morate skladno z ZVOP-1 njihove osebne podatke, ki pa so varovani, vedno prekriti, tako da tak posameznik iz zapisnika ne bo več določen ali določljiv.

Nazaj