Varstvo osebnih podatkov - Šola posreduje podatke otrok humanitarni organizaciji

09. 5. 2018 | Avtor: mag. Kristina Kotnik Šumah

Vprašanje: Organizacija, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, bi s socialnimi partnerji rada pristopila k organizaciji počitnic na morju za posamezne otroke, pri čemer bi ob izboru upoštevala tako socialni kot zdravstveni vidik (klimatsko zdravljenje otrok, ki takšen pristop potrebujejo, vendar si zaradi socialnih razmer tega njihovi starši ne morejo privoščiti). Ali lahko šole takšni organizaciji za namen organizacije letovanja posredujejo osebne podatke otrok; imena in priimke otrok, imena in priimke njihovih staršev oz. zakonitih zastopnikov, naslovov prebivališč in druge kontaktne podatke?

Odgovor: ZVrt in ZOsn ne dopuščata posredovanja osebnih podatkov otrok in učencev različnim društvom in organizacijam za opisani namen – organizacijo letovanja.

Če bi šola to vseeno želela, bi morala od vseh staršev pridobiti osebno privolitev za posredovanje osebnih podatkov otrok in za posredovanje osebnih podatkov staršev določenemu organizatorju za namen letovanja. Šele po pridobitvi osebne privolitve bi lahko šola osebne podatke tistih, ki so z obdelavo svojih osebnih podatkov za opisani namen soglašali, posredovala društvu oziroma organizaciji, ki bi s tem postala njihov upravljavec.

V takšnih primerih je društvu oziroma drugi organizaciji najprimerneje svetovati, da svoj namen javno objavi (v lokalnih medijih) in tako sama pozove starše, da se, če jih programi zanimajo, sami oglasijo pri njih.

Nazaj