Varstvo osebnih podatkov - Šola posreduje prazne obrazce agencije staršem

14. 11. 2014 | Avtor: mag. Kristina Kotnik Šumah

Vprašanje: Ali lahko šola dovoli, da agencija, ki izbira otroke za filmske vloge v celovečernih filmih, s pomočjo učiteljev (šole) posreduje soglasja staršem in ali je pridobivanje soglasja za tak namen sporno?

Odgovor: Samo posredovanje praznega obrazca, s katerim starši, če tako želijo, posredujejo otrokove osebne podatke neposredno agenciji, z vidika varstva osebnih podatkov ni sporno, saj s strani šole (še) ne gre za obdelavo osebnih podatkov – do obdelave osebnih podatkov bo šele prišlo, ko bodo starši po lastni volji kot zakoniti zastopniki otrok posredovali osebne podatke agenciji, ki s tem postane upravljavec osebnih podatkov.

Če bi šola za agencijo zbirala izpolnjene obrazce, s katerimi starši posredujejo svoje osebne podatke in osebne podatke svojih otrok, pa bi šlo za obdelavo osebnih podatkov, pri čemer bi bilo v skladu z določbami ZVOP-1 treba šteti šolo kot pogodbenega obdelovalca, agencijo pa kot upravljavca. V tem primeru bi morala agencija s šolo skleniti pogodbo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov, pri čemer bi morala šola izpolnjevati vse pogoje, ki jih ZVOP-1 v 11. členu zahteva od pogodbenega obdelovalca.

Drugo – od varstva osebnih podatkov ločeno vprašanje pa je, ali je opisana praksa skladna tudi s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja.

Nazaj