Zapisnik za sejo sveta staršev, ki ni bila sklepčna

02. 8. 2022 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje:

Imeli smo sejo Sveta staršev, ki zaradi premajhnega števila prisotnih ni bila sklepčna. Ali se v takšnem primeru lahko v zapisnik zapišejo kakršni koli sprejeti sklepi?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj