Dodatek po po 105.a členu in obračun bonitete

04. 6. 2024

Vprašanje:

Ob izplačilu dodatka po 105.a členu se mi poraja vprašanje, ali je potrebno delavcu, ki se mu izplača dodatek, obračunati tudi boniteto.

Odgovor:

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 105. a členu ureja plačila za določene primere, in sicer za spremstvo ali vzgojno-izobraževalno delo, torej gre za dodatek, ki je določen v okviru predpisov in kolektivne pogodbe, ki urejajo plačni sistem, zato se zanj ne obračunava boniteta.

Nazaj