Izplačilo plačila s.p.-ju - obračun prispevkov

17. 8. 2015 | Avtor: Majda Gominšek

Vprašanje: Smo javni zavod in imamo sklenjeno podjemno pogodbo z s.p. – jem. Znesek v pogodbi je bruto vrednost. S.p. nam je za opravljeno delo izdal račun (v bruto vrednosti), kjer nam je zaračunal storitve po podjemni pogodbi. Ali nam v tem primeru ob izplačilu bruto zneska s.p.-ju na njegov TRR ni potrebno obračunati prispevke in davke (6% prisp., pavš.pris. in davek)?

Odgovor: Javni zavod plača s.p.-ju po računu.

S.p. je zavodu poslal račun, v katerem je naredil obračun, da je dobil višino obveznosti. S.p. je sklenil podjemno pogodbo z izvajalcem in je on obvezan za plačilo po podjemni pogodbi in ne javni zavod. Ta s.p. bo potem preko REK 2 na DURS javil višino podjemne pogodbe in vse dajatve, ki izvirajo iz te pogodbe.

Nazaj