Računovodstvo - Opravljanje dela v drugem zavodu in izplačilo

03. 5. 2018 | Avtor: Majda Gominšek

Vprašanje: Zaposlena učiteljica na glasbeni šoli korepetira zbor na sosednji osnovni šoli. Zanima me, kako pravno pravilno izplačati opravljeno delo. Ali lahko mi, glasbena šola, na osnovno šolo izdamo račun? V odloku ustanovitvenega akta imamo vpisano dejavnost: umetniško ustvarjanje. Če ja, me zanima kako pravno izplačati prejeta sredstva delavki. Učiteljica, zaposlena v glasbeni šoli, korepetira izven svoje učne obveze pevski zbor osnovne šole. 

Odgovor: 

Če učiteljica nima te obveze določene v pogodbi o zaposlitvi, da korepetira zbor na drugi osnovno šolo, potem sta dve možnosti za poplačilo tega dodatnega dela izven pogodbe o zaposlitvi, in sicer ...

1.      Plačilo uredite preko podjemne pogodbe v vaši glasbeni šoli in za te stroške pogodbenega dela z vsemi dajatvami prefakturirate na osnovno šolo s tem, da izdate račun  14./760… , pogodbeno delo pa knjižite kot stroške storitve

2.      Osnovna šola direktno sklene podjemno pogodbo z vašo delavko in obračuna in izplača pogodbeno delo.

Če pa ima ta učiteljica v pogodbi o zaposlitvi pri vas, da še korepetira zbor na sosednji osnovni šoli, pa dobi učiteljica to plačano preko plače.

Če ima delavka pri vas zaposlitev za polni delovni čas, naj osnovna šola z njo sklene podjemno ali avtorsko pogodbo za celotno šolsko leto in ji sama izplačuje ta honorar. 

Če ima delavka pri vas zaposlitev za krajši delovni čas, bi na tej osnovni šoli lahko imela dopolnitev obveze, torej bi lahko sklenila pogodbo za krajši delovni čas. Torej med obema zavodoma sklenete dogovor o dopolnjevanju obveze.

Nazaj