Upravičenost do izplačila dodatnih stroškov, ki so nastali na službenem potovanju po odločitvi delavca

03. 5. 2023 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Vprašanje:

Prosim za nasvet v zvezi z izplačilom potnih in drugih stroškov po potnem nalogu. Situacija je sledeča: zaposlena je odpotovala v tujino kot mentorica na mednarodnem tekmovanju. Na potnem nalogu je bila navedena ura ter datum odhoda ter prihoda zaposlene. Tekmovanje je potekalo v petek zjutraj, zato je uslužbenka odpotovala že v četrtek popoldne. Naslednji teden v ponedeljek je vrnila podpisan potni nalog z nekimi računi (v cirilici), katere sploh ni obrazložila poslovni sekretarki. Posl. sekretarka in računovodja sta naknadno ugotavljala, kateri račun je iz hotela (kaj sploh piše na njem: prenočitev, zajtrk, da ne govorimo o nekih dodatnih stroških - pijače..) in kateri račun bi naj veljal za cestninjenje. Po njunih ugotovitvah so nekateri računi cestnine bile izdane dva dni kasneje, kar pomeni, da je zaposlena po svoji lastni volji podaljšala odsotnost v tujini. Računovodja je obračunal celotno kilometrino v obe smeri, stroške prenočitve z zajtrkom, dnevnice ter cestnino v eno smer, ki je bila datumsko usklajena s potnim nalogom. Ker datumi ostalih cestnin niso bili v skladu s potnim nalogom (z uro in datumom vrnitve), računovodja le-teh ni upošteval.

Nato je delavka zahtevala, da se ji pokrije tudi cestnina za nazaj, katera ni bila datumsko usklajena z datumom potnega naloga. Zatem smo prejeli poziv iz sindikata, da ji naj pokrijemo celotne stroške. Sicer iz poziva lahko razberemo, da delavka ni povedala vseh dejstev.. V tem pozivu predlagajo, da zaposlena naknadno zapiše izjavo, v kateri opiše, da se je po svoji volji odločila, da ostala dodatna dva dneva v tujini. Zapisali so tudi, da delavki za te dni nismo dolžni izplačati dnevnice, moramo pa ostale stroške poti, ne glede, da se je vrnila dva dni kasneje. Prosimo za nasvet, ali je dovolj, da zaposlena napiše izjavo kot prilogo k potnemu nalogu, ali pa ima prav računovodja šole, ki trdi, da cestnine za nazaj ne more obračunati, saj datum računa ni usklajen z datumom potnega naloga.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj