Možnost izbire med izplačilom regresa za malico in zagotovljeno prehrano v vrtcu

14. 11. 2023

Vprašanje:

Delodajalec v vrtcu zagotavlja prehrano za zaposlene (toplo malico). V KPVIZ je zapisano, da se delavcem zagotovi prehrana med delom ali povračilo stroškov za prehrano med delom.

Ali imajo torej delavci možnost izbire, za katero opcijo se odločijo (prehrana med delom ali izplačilo prehrane)?

Imamo pa pri nas ceno tople malice nižje kot je regres, tako da razliko dobijo izplačano. Ali morajo torej vsi jesti na delu, glede na to da zagotavljamo prehrano, ali se lahko sami odločijo?

Odgovor:

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja oziroma Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS, št. 88/21, ureja regres za prehrano v 4. členu. v sedmem odstavku 4. člena aneks določa, da ima v primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upravičen do plačila razlike do višine zneska regresa za prehrano.

V zvezi s prvim stavkom 103. člena KPVIZ, ki pa res določa, da se »delavcem se zagotovi prehrana med delom ali povračilo stroškov za prehrano med delom«, pa je treba opozoriti, da je bil regres za prehrano že z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS, št. 40/12, ki je bil sklenjen po sprejemu ZUJF, drugače urejen. Navedeni aneks je že leta 2012 v sedmem odstavku 3. člena vseboval enako besedilo, kot je navedeno v sedmem odstavku 4. člena aneksa h KPVIZ iz leta 2021.

Nazaj