Delovna uspešnost iz opravljanja nalog ravnatelja zaradi odsotnosti direktorja

12. 1. 2023

Vprašanje:

Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti direktorja vzgojno-izobraževalnega zavoda je dela in naloge direktorja prevzel ravnatelj. Ali je ravnatelj v tej situaciji upravičen do delovne uspešnosti tudi v prvem mesecu nadomeščanja? Izhodišče za izračun delovne uspešnosti je plačni razred direktorja ali ravnatelja, ki je prevzel naloge? Kakšen pa je lahko % delovne uspešnosti?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj