Dijak na praksi - višina plačila in zakonska osnova

12. 2. 2024

Vprašanje:

Prosimo vas za informacijo o pravni podlagi za izplačilo mesečne nagrade za obvezno opravljanje prakse za dijake. Ta znaša trenutno 86 EUR, kot smo zasledili.

Odgovor:

Znesek plačila za obvezno prakso dijakov in študentov je določen v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradnem listu RS, št. 88/21), ki v 13. členu določa nagrade dijakom in študentom za obvezno prakso, in sicer:

(1) Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada nagrada, ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:

– dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,

– študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.

(2) Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Za opravljanje obvezne prakse je treba skleniti pogodbo s šolo, ki je tudi podlaga za prijavo dijaka v zavarovanje za primer poškodbe pri delu.

Nazaj