Dodatni dnevi dopusta po KPVIZ zaradi nege invalidne osebe

29. 3. 2021

Vprašanje:

Ali javnemu uslužbencu, ki doma neguje in skrbi za 100% invalida, kateremu je dodeljena osebna asistenca, pripada dodatnih 5 dni?

Odgovor:

KP VIZ določa, da se delavcu, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo, letni dopust poveča za 5 dni, pri tem pa kolektivna pogodba tega ne pogojuje ali omejuje z osebno asistenco, kar pomeni, da zaposlenemu, če je izpolnjen pogoj iz kolektivne pogodbe, pripada 5 dni dopusta.

Nazaj