Dodatni dnevi dopusta za spremljevalca gibalno oviranih otrok v vrtcu

24. 3. 2023

Vprašanje:

Ali spremljevalcem gibalno oviranega otroka v rednem oddelku vrtcu pripadajo dodatni dnevi dopusta, če otroci, ki so v oddelek vključeni, nimajo motenj opredeljenih z zapisnikom multidisciplinarnega tima kot motnje, ampak načeloma piše, da gre za odstopanja na govornem, čustvenem, gibalnem področju (npr. po operaciji)?

Odgovor:

KP VIZ glede dopusta v tretji alineji 3. točke 47. člena določa, da se letni dopust za vzgojno-izobraževalno in drugo delo z otroki oziroma učenci s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in šolah s prilagojenim programom ter razvojnih oddelkih vrtca poveča za 3, 5 ali 10 dni, v nadaljevanju pa so navedeni natančnejši kriteriji za posamezno število dni.

Iz določbe KPVIZ in iz besedila okrožnice št. 6030-4/2023 z dne 30. 1. 2023 je možno razumeti, da letni dopust iz tega naslova pripada delavcem v razvojnih oddelkih vrtcev, sicer pa ne.

Nazaj