Invalid I. kategorije invalidnosti, ali moramo obveščati tudi sindikat

22. 11. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Za delavko smo prejeli odločbo o uvrstitvi v I. ktg invaldinosti in ji bomo vročili dokument - ugotovitev o prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona - invalid (1. odst. 119.čl. ZDR).

Dokument naj bi bil vročen delavki osebno s podpisom prejema, sindikatu - zaupniku osebno s podpisom prejema, osebna mapa delavca, likvidatura plač. Je to v redu, da se dokument vroči tudi sindikatu?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj